Bolest zglobova - reumatoidni artritis

Artritis medicine terapije,

artritis medicine terapije

Literatura Reumatoidni artritis Reumatoidni artritis RA je neizlječiva autoimuna bolest zglobova kroničnog tijeka. Najčešći razlog zbog kojeg se liječenje artritisa i artroze zgloba gležnja obraćaju liječnicima obiteljske medicine kao i specijalistima reumatolozima i fizijatrima je manifestacija bolesti na zglobovima šaka i stopala s pojavom otekline, bolova i zakočenosti.

Nastanak bolesti i pojava simptoma uzrokovani su različitim čimbenicima nasljeđe, izloženost virusima, genetska predisponiranost, komorbiditet, itd. Rana dijagnoza i liječenje RA su ključni za sprječavanje kasnih posljedica bolesti na lokomotornom sustavu.

Prehrana po bolestima

Tko su oboljeli od reumatoidnog artritisa? Od reumatoidnog artritisa obolijeva starija populacija, češće su pogođene žene, ali bolest nije zaobišla niti mlađe dobne skupine mala djeca, djeca predškolske i školske dobi, studenti, mladi radno aktivni ljudi. Bolest obilježava promjenjiv, nepredvidljiv, kroničan tijek, s periodima pogoršanja bolesti, izraženim bolovima u zglobovima, oteklinama i ograničenjem pokretljivosti zglobova, te otežanim funkcioniranjem oboljelog u aktivnostima dnevnog života ADŽ.

Liječenje oboljelih od reumatoidnog artritisa Liječenje reumatoidnog artritisa može biti farmakološko kao i nefarmakološko. Nefarmakološko liječenje je zahtjevnije za pojedinca jer iziskuje njegov potpuni angažman kao i angažman članova multidisciplinarnog tima koji u njemu sudjeluju reumatolog, fizijatar, fizioterapeut, radni terapeut, psiholog, psihijatar, socijalni radnik, medicinska sestra….

artritis medicine terapije

Važnost nefarmakološkog liječenja u reumatodinom artritisu i posljedice na lokomotornom sustavu, ukazuju na nužnost personaliziranog pristupa svakom oboljelom od RA sukladno fazi njegove bolesti, funkcionalnom statusu lokomotornog sustava, osobnom stavu oboljelog, ali i stavu zajednice prema bolesniku, njegovim uvjerenjima, životnom stilu, navikama, stupnju naobrazbe, kao i postojeće nesposobnosti za rad. Kao krajnji ishod liječenja ne bi smjeli previdjeti socio-ekonomske aspekte života ovih bolesnika, ali i moguće reperkusije na njihovu psihičku homeostazu.

Uloga specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije kod oboljelih od reumatoidnog artritisa Unatoč sofisticiranoj dijagnostici i boljim mogućnostima artritis medicine terapije farmakoterapiji, biološkoj terapijia zahvaljujući napretku i dostignućima suvremene farmakologije i medicine, još uvijek nisu iskorištene sve potencijalne opcije za ranu intervenciju kod oboljelih od RA.

Ranom intervencijom bi se spriječile ogromne posljedice u smislu onesposobljenja, trajne invalidnosti i očuvanja funkcionalne sposobnosti pojedinca International Classification of Functioning, Artritis medicine terapije and Health, ICF. Rano uključivanje fizijatra u sveukupni proces liječenja bolesnika tablete za liječenje artroze zgloba kuka RA od iznimne je važnosti.

  1. Što je liječenje artroze ramenog zgloba
  2. Najnovije novosti Navike zdravog života Reumatoidni artritis je hronična, autoimuna, neizlječiva bolest zglobova koja se dva do tri puta češće javlja kod žena nego kod muškaraca.
  3. Uzroci artroze liječenja zgloba koljena
  4. Lijekovi protiv bolova u zglobu ramena
  5. Bolest zglobova - reumatoidni artritis - PLIVAzdravlje
  6. Artritis - Body Balance
  7. Prof. dr. sc. Eugen Feist: Nove mogućnosti u liječenju reumatoidnog artritisa - Medix
  8. Boli zglobovi prstiju

Takvim će pristupom unaprijediti i poboljšati funkcionalni ishod liječenja. Fizijatar je stoga neizostavni dio u sveobuhvatnom multidisciplinarni pristupu svakom pojedincu jer su nerijetko zahvaćene sve sfere njegovog života fizičko zdravlje: mišićno-koštani sustav, psihičko zdravlje, socijalno-ekonomski aspekti života.

artritis medicine terapije

Što je rehabilitacija i koje vrste fizikalne terapije artritis medicine terapije kod oboljelih od reumatoidnog artritisa? Rehabilitacija je složeni postupak koji se temelji na sveobuhvatnom načelu primjene niza procedura, postupaka, aktivnosti koje su usmjerene prema bolesniku, a sve s ciljem optimalizacije mišićno-koštanih performansi, ali i poboljšanja preostalog kapaciteta lokomotornog sustava.

Vrlo je važno da se bolesnik od započinjanja rehabilitacijskog procesa osjeća da je dio tima, maksimalno voljno uključen, te da aktivno participira u svim postupcima kojima se zbrinjavaju posljedice bolesti.

Artritis medicine terapije terapija je primjena fizikalnog agensa i ciljane kineziterapije vježbi u svrhu ublažavanja boli, smanjena upale, pripreme zgloba za pokret, ojačanja mišićne snage, a u konačnici olakšanog izvođenje pokreta, te ostvarivanja maksimalno mogućeg aktivnog i bezbolnog pokreta, poboljšanja mišićne snage i općeg kondicioniranja organizma.

Od fizikalno-terapijskih procedura najčešći primjenjivani modaliteti su: termoterapija termo oblozi, krio oblozi, kratki val, ultrazvuk, fototerapija-infracrveni dio spektraelektroterapija TENS- transkutana električna nervna stimulacija, niskofrekventne izmjenične struje, interferentne struje, magnetoterapija, elektrostimulacija, laserbalneoterapija peloidi, hidroterapija u termomineralnim vodama i povoljan utjecaj njihovih činitelja, učinka uzgona i hidrostatskog tlaka vodemedicinska masaža.

Nijedan od navedenih modaliteta liječenja nema klinički dokazanu superiornost u odnosu na drugi. Odabir i primjena fizikalno terapijskog modaliteta temelje se na iskustvu i znanosti, procjeni aktivnosti bolesti korištenjem brojnih generičkih i bolest specifičnih upitnika aktivnosti svakodnevnog artritis medicine terapije, procjene nesposobnosti od kojih je najpoznatiji Functional Independence Measure FIMali i općem stanju bolesnika i adherenciji za određenu fizikalno terapijsku proceduru.

Kineziterapija oboljelih od RA Kineziterapija je znanost koja se bavi proučavanjem i primjenom pokreta na pojedine dijelove ili cijelo tijelo vježbea u svrhu liječenja oboljelih ili ozlijeđenih osoba.

Reumatoidni artritis

Može se koristiti i u preventivne svrhe u smislu povećanja funkcionalnog statusa lokomotornog sustava zdravog pojedinca. Kineziterapija oboljelih od RA u akutnoj fazi primjenjuje se i izvodi do granice bolnog opsega pokreta.

Ukoliko bolovi nisu izraženi može biti primijenjen i aktivni potpomognuti pokret. U akutnoj fazi se ne preporuča izvođenje pasivnog opsega pokreta zbog mogućeg daljnjeg oštećenja struktura zgloba, ali i okolnih mekih tkiva. Važna je adekvatna i pravovremena primjena ortoza i pomagala kojima se sprječava daljnje oštećenje upalom zahvaćenih zglobnih i susjednih mekotkivnih struktura.

Eugen Feist: Nove mogućnosti u liječenju reumatoidnog artritisa Lea Rukavina Kralj Jedno od predavanja na kongresu Hrvatskog reumatološkog društva održao je prof. Eugen Feist, uvaženi reumatolog iz jedne od najvećih sveučilišnih bolnica u Europi, Charite University hospital u Berlinu. Kao osoba odgovorna za Klinička istraživanja, ali i veliki stručnjak u kliničkom radu, prof. Feist je tom prigodom prezentirao nove spoznaje o specifičnim inhibitorima Janus kinaze engl.

Pomagala i ortoze bolesnicima olakšavaju funkcionalnost u uobičajenim dnevnim aktivnostima oblačenje — artritis medicine terapije žlice za obuvanje, hvataljke za odijevanje, hranjenje — specijalne žlice sa širim držačima itd.

Oboljele treba poticati da proaktivnim stavom sudjeluju u procesu ozdravljenja, a čime se značajno umanjuju posljedice i artritis medicine terapije njegovo psihičko zdravlje afektivna i kognitivna sfera. Kronični stadij bolesti RA obilježavaju strukturne promjene lokomotornog sustava dominantno su zahvaćeni mali zglobovi šaka i stopala, ali zahvaćeni artritis medicine terapije i veliki zglobovi: koljena, kukovi, laktovi, ramena.

Bolest zahvaća i srce, krvne žile, kožu, oči, pluća. Morfološke promjene su posljedica autoimune reakcije, kroničnog upalnog procesa s nekotroliranom proizvodnjom upalnih stanica koje dovode do bujanja sinovije i pojave zglobnog izljeva.

Progresijom upalnog procesa dolazi do oštećenja hrskavice, a kasnije i koštanih destrukcija — erozija tipičnih za RA. Kroničnu fazu bolesti prati slabost, umor i propadanje mišića hipotrofija ili atrofijakontrakture ograničenje pokretljivosti zglobova kao posljedica kraće ili duže nektivnosti.

vezani članci

Iako se ne bi trebala umanjiti važnost fizikalno - terapijskih procedura u kroničnom stadiju bolesti, okosnicu rehabilitacijskog plana artritis medicine terapije kineziterapija. Ona je neizostavni dio svakog terapijskog plana i nužna je za poboljšanje pokretljivosti i funkcije zglobova, snaženje mišića i poboljšanje preostalog funkcionalnog kapaciteta bolesnika. Vježbe koje propisujemo bolesnicima s RA sukladno fazi bolesti su: aktivne i pasivne.

Prednost uvijek imaju aktivne vježbe i to dinamičke s izokinetičkom kontrakcijom stalna brzina mišićne kontrakcije. Vježbe su indicirane kod oboljelih pri maloj upalnoj aktivnosti bolesti.

Statistics

Pasivne vježbe primjenjujemo rjeđe tj. Kod bolnih i otečenih zglobova primjenjujemo statičke vježbe - izometričke vježbe. Njima povećavamo napetost mišića, bez da pritom mijenjamo dužinu mišića, niti izazivamo pokret u zglobu ekstremitetu koji je obično bolan i otečen. Ovim vježbama sprječavamo daljnju progresiju hipotrofije ili atrofije mišića i nastojimo očuvati preostalu funkciju oboljelog zgloba.

Iako su dokazi djelotvornosti vježbi kineziterapija relativno slabi, veliki broj studija na bolesnicima koji boluju od RA ukazuje na pozitivan učinak vježbanja, napose na snagu mišića nogu m.

Fizikalna terapija u reumatoidnom artritisu

Stoga su vježbe kineziterapija implementirane u preporukama i vodičima za oboljele od RA. Ocjena bolesnika poslije provedene rehabilitacije, u najvećem broju slučajeva ukazuje na povoljan učinak vježbi i dobru djelotvornost ciljane i dozirane kineziterapije na osnovnu bolest. Zaključak Fizikalna terapija je neizostavni dio procesa liječenja oboljelih od reumatoidnog artritisa.

  • Zaključak Tko obolijeva od reumatoidnog artritisa?
  • Zaključak Simptomi reumatoidnog artritisa Početni simptomi reumatoidnog artritisa su različiti ali najčešće uključuju bolove artralgije u zglobovima šaka i stopala, nakon čega slijede i otekline malih zglobova šaka i stopala.

Fizijatar je vrlo bitan član multidisciplinarnog tima, a njegova uloga nezaobilazna u evaluaciji oštećenja i procjeni onesposobljenosti bolesnika. Na temelju procjene funkcionalnog statusa lokomotornog sustava fizijatar propisuje i dogovara personalizirani rehabilitacijski plan s oboljelim od reumatoidnog artritisa čime se želi uspostaviti i održati najveća moguća razina integriteta oboljelog fizička, psihičkaali i ne manje bitna društvena i vokacijska uloga bolesnika.

American Rheumatism Association revised criteria for the cassification of rheumatoid arthritis.

artritis medicine terapije

Arthritis Rheum ; Babić-Naglić D. Physical therapy in rheumatology.